Dzierżawa posiadanego gruntu terenowego

Jeśli posiada się nieruchomość gruntową, o różnym przeznaczeniu, to można z nią wykonać różne rzeczy, zależnie od jej przeznaczenia. Jeśli posiada się działkę z przeznaczeniem pod zabudowę, to wówczas można na niej postawić budynek mieszkalny. Na działce o przeznaczeniu rolnym można sadzić warzywa, owoce i czerpać z nich korzyści. Są także działki o przeznaczeniu rolno-budowlanym, które są najlepsze i najbardziej pożądane, gdyż są najbardziej uniwersalne. Są także nieruchomości leśne, na których można sadzić lasy. Ze swoimi nieruchomościami gruntowymi można wykonywać różne rzeczy. Taką nieruchomość można na przykład oddać w dzierżawę innej osobie. Dzierżawa polega na oddaniu działki innej osobie we władanie, na określony czas, w zamian za ekwiwalent pieniężny. Dzierżawiąca osoba płaci właścicielowi danego terenu, a w zamian może korzystać z tego terenu. O tym w jaki sposób dzierżawca może wykorzystywać udostępniany teren decyduje umowa, która sporządzają obie jej strony. W umowie takiej musi być określony przedmiot dzierżawy, a więc nieruchomość gruntowa, a także cel dzierżawy czyli co dzierżawca ma robić z tym terenem. W umowie należy także zawrzeć wysokość wynagrodzenia, jakie osoba dzierżawiąca ma ponosić. Dzierżawa zawierana jest na różne okresy czasy, czasami na bardzo długo.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.